cozycaproducts home aboutus catarogblog contactphoto linkhiraeth webshop
表現社ホームページ facebook instagram twitter

Subikiawa.

Nishi Shuku

Aiko Fukawa

Junichi Nakahara

Leo Lionni

Kata Kata

Hirose Beni

Violet & Claire

Echigawa Noriyuki

Tada Reiko

Seki Mihoko

Sakae Ozawa

Kura Motoko

Yurikov Kawahiro

Kaoru

Kuroneko Design

Other

関美穂子logo
関美穂子pic
関美穂子pic 関美穂子pic  
 

関 美穂子/Seki Mihoko

神奈川県出身。
型染めという技法で、布や和紙を染めて制作。帯、タペストリー、マッチラベルなどを染色。
挿画や雑貨の図案やパッケージ、ロゴマークなども手がける。